fbpx

  ĐĂNG KÝ THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

  REGISTRATION OF ADMISSION CONTEST OF SCHOOL YEAR 2021 - 2022
  Họ tên phụ huynh (*)
  Điện thoại (*)
  Email (*)
  Họ tên Học sinh 1 (*)
  Ngày sinh (*)
  Trường đang học (*)
  Khối lớp đang học (*)
  Đăng ký tuyển sinh chương trình (*)
  Song ngữ Tích hợp Việt – Úc

  Quốc tế Toàn phần Bang Tây Úc

  Song ngữ tích hợp Việt – Mỹ

  Quốc tế Toàn phần Mỹ

  Ngày đăng ký kiểm tra (*)
   
  Họ tên Học sinh 2
  Ngày sinh
  Trường đang học
  Khối lớp đang học
  Đăng ký tuyển sinh chương trình
  Song ngữ Tích hợp Việt – Úc

  Quốc tế Toàn phần Bang Tây Úc

  Song ngữ tích hợp Việt – Mỹ

  Quốc tế Toàn phần Mỹ

  Ngày đăng ký kiểm tra (*)
   
  Đăng ký Tham gia Workshop trao đổi thông với Ban Giám hiệu Nhà trường (*)
  Số chỗ tham dự