Hôm ngày 16/03/2019 tôi có nộp CV bên trường và chiều hôm đó bên trường có gọi lại nhưng lúc đó tôi không thể nghe máy, sau đó tôi liên hệ lại nhưng không được. Cho tôi hỏi số điện thoại để liên hệ với phòng nhân sự. Tôi xin cảm ơn