Trường có thể cho minh hỏi: để đăng ký học lớp 1 thì cần phải thỏa những điều kiện gì? tổng chi phí là bao nhiêu? bây giờ thì còn lớp không? cần những giấy tờ gì và có cần phải làm bài test kiểm tra không? Mong trường cho câu trả lời sớm nhất vì mình muốn cho cháu đi học. cảm ơn sự giúp đở của trường