Tôi cần thông tin về chương trình hè cho bé tiểu học lớp 2 lên lớp 3 (học phí, thời gian học, chương trình học, ….) cũng như thông tin về khóa học chính thức. tuy nhiên do điện thoại sau 16h nên chưa liên hệ được. Vui lòng gửi mail hoặc điện thoại tư vấn giúp. Cảm ơn Trường nhiều!