Chào nhà trường, Mình là phụ huynh 2 bé lớp 3, 5. Vui lòng gởi giúp mình trọn phí của 2 khối lớp này (ko tính xe đưa đón) giúp mình nhé ạ. (Mình tiện trao đổi qua email hơn, qua điện thoại thì sau 5h mình mới nghe được ạ) Cảm ơn trường nhiều. Chi