Gia đình tôi đang ở Australia, chuẩn bị về Việt nam theo công việc từ tháng 6.2019. Tôi muốn đăng ký học tại trường cho con gái. Hiện tại cháu đã học hết term 1 year 6. Kết quả học các môn là B và A. Trường có thể vui lòng gửi thông tin về trường, chương trình học và làm thế nào để nhập học cho cháu. Trân trọng cảm ơn.