Em tên là Lê Thị Như Ngọc sinh năm 1994, hôm qua em có đi phỏng vấn ở trường và đã được đậu nhưng em phân vân vì chưa kiếm được trọ gần trường nên em xin thời gian suy nghĩ và sẽ liên hệ lại sau với trường. Bây giờ em đồng ý nhận việc ở trường mong trường phản hổi lại sớm nhất có thể cho em. Em cảm ơn ạ.