con mình học lớp 1, có đăng ký dự thi Math Kangaroo sắp tới nhưng vẫn chưa hình dung được hình thức thi như thế nào. nhờ trường giúp đỡ thêm thông tin ạ?