Phụ huynh học sinh Lê Minh Hạnh lớp 6C không thể dự họp phụ huynh cuối năm học vì đi công tác nước ngoài. Kính nhờ cô giáo chủ nhiệm lớp 6C scan và mail giấy khen của học sinh LÊ MINH HẠNH cho gia đình. email: duclh1@vnpt.vn Cám ơn cô giáo!