Văn phòng vui lòng gửi phiếu tái ghi danh cho năm học mới vì phụ huynh k thấy phiếu tái ghi danh đình kèm hoặc line điện tử để tiện việc đăng ký cho con. Xin cảm ơn!