co-tran-thi-to-nhu

Cô Trần Thị Tố Như

  • Cử nhân Ngữ văn, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
  • Chứng chỉ Thiết kế và Quản lý các Hệ thống Đào tạo, Mỹ
  • Học viện Quản lý và Công nghệ Quốc tế Mỹ
  • Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ
  • Chứng chỉ Sư phạm, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
  • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
  • Chứng chỉ giảng dạy Chương trình Tú Tài Quốc Tế, Bậc 3 (2019)
  • Hoàn thành chương trình ngôn ngữ A: Văn học Việt Nam, Bậc 1 & 2 (2019)
  • Hội thảo về phương pháp hỗ học sinh bậc K-10 EAL/D chương trình Tú Tài Bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
  • Hội thảo Chương trình Tú tài Quốc tế khu vực Đông Nam Á về Phát triển kỹ năng học tập suốt đời  qua Giáo dục Tú tài Quốc tế (2019)

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.