co-nguyen-thi-ly

Cô Nguyễn Thị Lý

  • Thạc Sỹ Giáo Dục Mầm Non, Trường ĐHSP TP.HCM
  • Chứng chỉ Hiệu trưởng Mầm non, trường Đại học Sư phạm Huế
  • Chứng chỉ Giáo viên Montessori
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại Học, Cao Đẳng
  • Chứng chỉ khóa học STEAM
  • Chứng chỉ tiếng Anh B1
  • Khóa đào tạo kỹ năng sống cho trẻ mầm non
  • Khóa đào tạo dạy học theo hướng tiếp cập Reggio Emilia
  • Khóa đào tạo dạy học tiếp cận các phương pháp hiện đại trong giáo dục

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.