co-nguyen-thi-luyen

Cô Nguyễn Thị Luyến

  • Cử nhân Sư phạm Mầm non, trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ Hiệu trưởng Mầm non, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khoá đào tạo dạy học theo hướng tiếp cận Reggio Emilia
  • Chứng chỉ đào tạo nâng cao chuyên môn, chương trình mầm non Bang Tây Úc
  • Khóa học tiếp cận và ứng dụng giáo dục STEAM – Giáo dục sớm trong trường mầm non
  • Khoá học toán tư duy Finger Math

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.