co-dharna-vij

Cô Dharna Vij

  • Cử nhân Giáo dục, Đại học MDU, Ấn Độ (2017)
  • Khóa học Dự bị về Trí tuệ Cảm xúc, Đại học Yale (2018)
  • Chuyên ngành Tâm lý học và Thực phẩm và Dinh dưỡng, Đại học SNDT, Ấn Độ (2001)
  • Quản lý Khối Mầm non Kangaroo
  • Hội thảo Phương pháp tiếp cận theo hướng Reggio Emilia (2018)
  • Hội thảo phát triển chuyên môn SCSA, chương trình Mầm non Bang Tây Úc
  • 10 năm tham gia công tác giảng dạy Khối Mầm non

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.