co-asia-oliinyk

Cô Asia Oliinyk

  • Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh / Văn học Anh / Ngôn ngữ Ukraina / Văn học Ukraina
  • Chứng chỉ TEFL/TESOL
  • Chuyên gia ngôn ngữ Anh – Dự án Làng trẻ SOS của UNICEF
  • 25 năm tham gia công tác giảng dạy tại Ukraine, Trung Quốc và Việt Nam

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.