fbpx

Hệ thống Trường Tây Úc triển khai chương trình đào tạo của Pennsylvania, Mỹ (Pennsylvania Curriculum), do Sở giáo dục Greenville cấp phép giảng dạy.

Chương trình giáo dục Bang Pennsylvania được quản lý bởi Bộ giáo dục Bang Pennsylvania theo tiêu chuẩn của Bang (PA Common Core State Standards), các tiêu chuẩn này tương thích 85% với tiêu chuẩn chung của liên bang (National Common Core), phần còn lại được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện học tập của học sinh tại Pennsylvania.

Học sinh tại WASS, đạt đủ các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình sẽ được cấp bằng Tú tài Mỹ bởi Trường Greenville Highschool (Pennsylvania, Mỹ), bằng cấp được công nhận tại tất cả các trường tại Mỹ, Úc, Canada và các trường giảng dạy chương trình tiếng Anh trên toàn thế giới.

1. Nhóm môn học
 • English
 • Social Studies
 • Science
 • Mathematic
 • Health
 • Physical Education
 • Fine Or Applied Arts
2. Điều kiện tốt nghiệp

Học sinh tham gia chương trình Tú tài Mỹ phải hoàn thành tốt thiểu 25 tín chỉ (từ lớp 9 – 12) theo các môn với số tín chỉ như sau:

Điều kiện tốt nghiệp

4.0

Tiếng Anh

Tổng điểm
25.0

Sức khỏe

0.6

4.0

Khoa học
xã hội

Thể dục

1.1

7.0

Khoa học
(tổng cộng, ít nhất
3.0 mỗi môn)

Mỹ thuật

1.0

Toán
(tổng cộng, ít nhất
3.0 mỗi môn)

Môn tự chọn

7.3

Học sinh nhập học vào lớp 10, 11, 12 sẽ được xét trên bảng điểm để được công nhận tín chỉ tương đương. Trong đó, mỗi năm học sẽ tham gia tối thiểu 6 môn học cùng với giáo dục thể chất.

3. Về Trường Greenville
 • Địa chỉ: 9 Donation Rd, Greenville, PA 16125, Hoa Kỳ
 • Thành lập từ: 1810
 • Loại hình: Công lập
 • Cấp học: 7 – 12
 • Tỉ lệ học sinh – giáo viên: 14-1
 • Số lượng học sinh: 684
 • Điểm SAT trung bình: 1.710
Western Australian International School System
Greenville High School
Các Trường đại học hàng đầu tại Mỹ học sinh GHS đang theo học:
 • Học viện Không quân Hoa Kỳ
 • Đại học Carnegie Mellon
 • Đại học Case Western Reserve
 • Đại học Cornell
 • Đại học Duke
 • Đại học Harvard
 • Đại học Bang Ohio
 • Đại học Purdue
 • Đại học Syracuse
 • Học viện Quân sự Mỹ
 • Học viện Hải quân Mỹ
 • Đại học Miami (FL)
 • Đại học Notre Dame
 • Đại học Oxford
 • Đại học Pennsylvania
 • Đại học Pittsburgh
 • Đại học Yale

GHS được lựa chọn từ 130.000 trường đủ điều kiện trên toàn nước Mỹ, là trường trung học đầu tiên và duy nhất ở Mercer County, và 1 trong 4 trường Pennsylvania được Bộ Giáo dục Liên bang Hoa Kỳ chính thức trao Giải thưởng Trường Trung học Quốc gia Blue Ribbon năm 2017.

Chương trình Trường học quốc gia Blue Ribbon là một chương trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được sáng lập vào năm 1982 dưới sự quản lý của Tổng thống Ronald Reagan nhằm giúp công chúng biết đến các trường học tốt nhất trong cả nước.