fbpx

GIỚI THIỆU VỀ WACE

Bằng Tú tài Bang Tây Úc (WACE) được cấp cho học sinh trung học phổ thông đã hoàn thành và đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Đây là chứng nhận trung học phổ thông được công nhận trên toàn nước Úc trong Khung quy định bằng cấp của Úc (AQF).

Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc – SCSA đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu cho học sinh Lớp 12 về kỹ năng đọc viết và khả năng tính toán dựa trên Khung các kỹ năng cốt lõi của Úc – Cấp độ 3. Đây là một tiêu chuẩn thiết thực mà một cá nhân cần để sinh hoạt, học tập, làm việc hiệu quả trên nền kinh tế tri thức hiện nay. Tiêu chuẩn này còn giúp các em phát triển các kỹ năng quan trọng, chẳng hạn như: tư duy phản biện và sáng tạo, các khả năng cá nhân và xã hội cùng sự hiểu biết về đa văn hóa.

Những kỹ năng thiết thực này rất quan trọng trong việc định hướng học sinh về một thế giới ngày càng kết nối với nhau, bắt đầu với việc học đại học, các chương trình đào tạo và làm việc.

Khi hoàn thành chương trình WACE, học sinh có thể chuyển tiếp vào học đại học tại:

 • Các trường đại học Tây Úc.
 • Các trường đại học Úc, bao gồm Group of Eight (Liên minh 8 trường đại học hàng đầu của Úc).
 • Các trường đại học hàng đầu trên thế giới, bao gồm Mỹ và Anh.
 • Các cơ hội nghề nghiệp, lộ trình học tập khác.

HỘI ĐỒNG HỌC THUẬT BANG TÂY ÚC

Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc (SCSA) là cơ quan ủy quyền của Chính phủ Tây Úc chịu trách nhiệm cho chương trình giảng dạy của hơn 1100 trường ở các cấp từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Giáo dục Tây Úc, SCSA được quản lý bởi Hội đồng các nhà giáo dục kinh nghiệm trong nội dung và đánh giá chương trình giảng dạy từ mầm non đến sau đại học.

SCSA có kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai các chương trình học thuật chất lượng quốc tế cho các trường Tây Úc và trường quốc tế. Các chương trình giảng dạy của Hội đồng được xây dựng và điều chỉnh từ chương trình chung của liên bang (Australian curriculum), đáp ứng được nhu cầu học tập và nguyện vọng đa dạng của học sinh, kết hợp cùng các yếu tố thực tế và các xu hướng trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA WACE

Bằng Tú tài WACE thể hiện rằng học sinh đã đạt được yêu cầu về kỹ năng đọc viết và tính toán, mức độ trải rộng và chuyên sâu và kết quả học tập ở bậc trung học của mình.

Yêu cầu về kỹ năng đọc viết và tính toán

Học sinh cần hoàn thành phần kiểm tra về Đọc, Viết và Tính toán của Đánh giá kỹ năng đọc viết và tính toán trực tuyến (OLNA). Hoặc đạt được Thang điểm 8 hoặc cao hơn trong các bài kiểm tra kỹ năng Đọc viết và Tính toán của Chương trình Đánh giá Quốc gia – Kỹ năng đọc viết và Tính toán (NAPLAN) ở năm lớp 9.

Yêu cầu về mức độ trải rộng và chuyên sâu

Học sinh phải hoàn thành tối thiểu 20 học phần, trong đó có:

 • Tối thiểu 10 học phần của Lớp 12, hoặc tương đương.
 • Bốn học phần từ các môn Tiếng Anh (sau năm Lớp 10), bao gồm ít nhất hai học phần ở Lớp 12 từ một môn Tiếng Anh.
 • Hai học phần ở Lớp 12 từ mỗi môn trong Danh sách A (Nghệ thuật / Ngôn ngữ / Khoa học xã hội) và Danh sách B (Toán học / Khoa học / Công nghệ).

Yêu cầu về kết quả học tập

Học sinh phải đạt ít nhất 14 học phần đạt điểm C hoặc cao hơn (hoặc tương đương) trong các học phần ở Lớp 11 và Lớp 12, bao gồm ít nhất 6 điểm C (hoặc tương đương) trong các học phần trong Lớp 12.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA WACE?

Western Australian Certificate of Education Western Australian Statement of Student Achievement Australian Tertiary Admission Rank

WACE

Bằng Tú tài Quốc tế Bang Tây Úc

WASSA

Bảng đánh giá thành tích
chương trình phổ thông Bang Tây Úc

ATAR

Thứ hạng ATAR

WASSA

Bảng đánh giá thành tích chương trình phổ thông Bang Tây Úc, hay còn gọi là WASSA, được cấp cho tất cả học sinh Lớp 12 khi hoàn thành chương trình học. WASSA ghi nhận toàn bộ kết quả học tập của học sinh trong chương trình học của Tây Úc.

WASSA ghi nhận kết quả học trong quá trình học trung học phổ thông:

 • Các kết quả từ kỳ thi Tú tài WACE.
 • Kết quả đạt được của kỹ năng đọc viết (đọc và viết).
 • Kết quả đạt được của các kỹ năng tính toán.
 • Thành tích trong các hoạt động ngoại khóa và giải thưởng.
 • Điểm thi tốt nghiệp, điểm thành phần do trường đánh giá và điểm tổng từ các học phần ATAR (Thứ hạng Tuyển sinh Đại học ở Úc).
 • Số giờ phục vụ cộng đồng được thực hiện.

Học sinh có thể sử dụng WASSA như thế nào?

WASSA giống như bảng điểm mà học sinh nhận được từ các trường đại học và các trường. Học sinh có thể sử dụng các thông tin trong WASSA cho hồ sơ ứng tuyển việc làm, học đại học và các hình thức đào tạo khác. Ngay cả khi chưa đạt được bằng tú tài WACE, WASSA là một dạng chứng nhận, thể hiện quá trình học và sự chuẩn bị của học sinh cho việc học, đào tạo và việc làm sau bậc THPT.

Bảng đánh giá WASSA có giá trị vĩnh viễn. Như một cái nhìn toàn diện cho sự nỗ lực của học sinh, WASSA thể hiện những nỗ lực trong học tập và thành quả của học sinh trong các môn học và các hoạt động ngoại khóa. Bảng đánh giá cũng hỗ trợ phần nhận xét của nhà trường trong các báo cáo kết quả học tập.

ATAR (XẾP HẠNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Ở ÚC)

Bắt đầu triển khai từ năm học 2009 và 2010, ATAR là phương thức chủ yếu để tham gia tuyển sinh vào hầu hết các trường đại học tại Úc.

Thứ hạng ATAR dao động từ 99,95 đến 0 và ghi nhận vị trí xếp hạng của học sinh. Xếp hạng được tính dựa trên số học sinh tham gia kỳ thi WACE các năm và số học sinh Lớp 12 của năm đó. Ví dụ, nếu có ATAR là 70,00, điều đó nghĩa là học sinh đã có kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn 70% số học sinh Lớp 12 của nước Úc.

Kết quả ATAR là cơ sở chung để các trường đại học giữa các bang ở Úc xét tuyển đầu vào. Tất cả các tiểu bang ở Úc cùng báo cáo xếp hạng học sinh bằng xếp hạng ATAR.

Cơ quan TISC – Tertiary Institutions Service Center sẽ chịu trách nhiệm trong việc đưa ra xếp hạng của học sinh cho việc tuyển sinh đại học. TISC tính toán thứ hạng ATAR dựa trên đánh giá của nhà trường và kết quả các bài thi từ phía Hội đồng Học thuật Bang Tây Úc. ATAR sẽ dựa trên bốn kết quả cao nhất của các môn học ATAR. Kết quả của mỗi môn được tổng hợp từ 50% đánh giá của nhà trường và 50% kết qua thi. Dựa trên những cơ sở này, TISC sau đó sẽ đưa ra thứ hạng cho việc tuyển sinh đại học sau đó cung cấp các trường đại học dựa trên bảng xếp hạng.

ATAR được sử dụng như thế nào?

Mỗi trường đại học sẽ có một thứ hạng tối thiểu được đặt ra cho mỗi chuyên ngành tuyển sinh. Đây được coi là cách công bằng nhất để có thể so sánh kết quả học tập của học sinh. ATAR là cách thức được tiêu chuẩn hóa, được công nhận, và được nhiều trường đại học sử dụng làm cơ sở chính để xét tuyển nhập học.

Thực tế, thứ hạng ATAR thể hiện cán cân giữa cung và cầu nhiều hơn năng lực trí tuệ cần cho một chuyên ngành học. Vì vậy, nếu có ý định nộp đơn vào các trường đại học ở Úc, học sinh cần đưa ra các ưu tiên lựa chọn để tập trung đạt được kết quả cao nhất có thể để vào các trường danh tiếng hoặc các ngành học đang được nhiều yêu thích.

CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI WASS

Các môn học được nhóm thành Danh sách A (Nghệ thuật, Ngôn ngữ và Khoa học xã hội) và Danh sách B (Toán học, Khoa học và Công nghệ). Mỗi môn sẽ có một giáo trình Lớp 11 và một giáo trình Lớp 12. Giáo trình của mỗi năm được chia thành hai học phần và được giảng dạy chung với nhau. Thời gian của hai học phần trong một năm là 110 giờ trên lớp. Độ phức tạp trong nhận thức của nội dung giáo trình của Lớp 12 được nâng lên từ Lớp 11.

DANH SÁCH A

DANH SÁCH B

Tiếng Anh ATAR

Tiếng Anh ATAR như Ngôn ngữ thứ hai hoặc phương ngữ

Kế toán và Tài chính ATAR

Toán Ứng Dụng ATAR

Phương pháp Toán học ATAR

Hóa học ATAR

Vật Lý ATAR

Sinh Học ATAR

Ứng dụng Công nghệ thông tin ATAR

Tham khảo thông tin chi tiết về Nội dung môn học và Thông tin chương trình WACE.