fbpx

Chương trình tiếng Anh EAL/D tại WASS được dành cho những học sinh chưa thành thạo hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện tiếng Anh để nhập học các lớp chính thức tại Hệ thống Trường Tây Úc. Được xây dựng bởi Bộ giáo dục Úc dựa trên khung chương trình đào tạo của Bang Tây Úc, chương trình EAL/D được thiết kế để từng bước nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh để các em trở lại các lớp chính thức của mình. Các chương trình đào tạo được thiết kế sao cho cung cấp được những sự hỗ trợ phù hợp dành riêng cho các em học sinh tại các lớp EAL/D.

Chương trình EAL/D được thiết kế để học sinh lĩnh hội và tiếp thu những kiến thức được chọn lọc, các trải nghiệm và những hiểu biết về các khái niệm nền văn hóa mà các em mang đến lớp học. Điều này sẽ cho phép học sinh nhìn nhận được bản sắc và sự hiểu biết của mình, trong khi giúp các em hòa nhập với nền văn hóa và ngôn ngữ mới.

Hầu hết các em học sinh EAL/D chưa học tập trong môi trường quốc tế trước đó nên cần phải tìm hiểu nhiều hơn ngoài việc học một ngôn ngữ mới. Các em phải hòa mình vào văn hóa của lớp học và có cái nhìn tổng quan về Hệ Thống Trường Tây Úc. Giáo viên của các lớp EAL/D sẽ cân nhắc xem các nội dung liên quan đến việc học ngôn ngữ bổ sung cùng những hiểu biết về văn hóa và xã hội liên quan sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc học tập của các em.

Học sinh EAL/D tại WASS sẽ:

  • Có đủ thời gian, sự hỗ trợ và hiểu biết để thích ứng với nhiều khía cạnh và thói quen tại ngôi trường quốc tế, điều mà có thể khác với những trải nghiệm của các em tại các trường học trước đó
  • Được cung cấp sự hỗ trợ thích hợp bao gồm việc làm mẫu và tạo bước đệm gợi ý đối với việc học ngôn ngữ và nội dung học tập trong suốt chương trình
  • Có thêm thời gian để tiếp thu ngôn ngữ và các khái niệm mới
  • Được giảng dạy kỹ càng về cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nhằm đáp ứng những mong đợi và mục đích học tập