fbpx

Hệ thống trường Tây Úc triển khai giảng dạy chương trình Mỹ từ mầm non đến lớp 8, được cấp phép bởi Sở giáo dục Greenville, với nội dung kết hợp giữa việc học tập và phát triển các kỹ năng cần thiết để chuyển tiếp học chương trình Tú tài Mỹ.

Chương trình bao gồm các môn học cốt lõi và các môn năng khiếu được triển khai thông qua mô hình conceptual-based curriculum; giúp học sinh có cơ hội khám phá các khái niệm mới với khối lượng kiến thức cần thiết, thúc đẩy học sinh đặt ra các câu hỏi thú vị và tạo sự kết nối trong các môn học.

Ngoài các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở sẽ học thêm các môn học cốt lõi: Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Khoa học xã hội theo tiêu chuẩn chung của Hoa Kỳ: Common Core State Standards (CCSS), Next Generation Science Standards (NGSS), American Education Reaches Out (AERO) Social Studies Standards và tiêu chuẩn của Bang Pennsylvania.

Nội dung chương trình bao gồm các đánh giá năng lực và các bài học mang đến cho học sinh cơ hội để cùng nhau sáng tạo thông qua việc cùng nhau ứng dụng và giải quyết các vấn đề cũng như phát triển niềm đam mê cá nhân.

Các môn năng khiếu bao gồm: Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Nghệ thuật và Công nghệ, các môn học này giúp học sinh nuôi dưỡng các óc thẩm mỹ, phát triển tư duy, thể chất cũng như hiểu được vai trò của các môn học này trong đời sống hàng ngày.

Môn học cốt lõi Môn học năng khiếu
Chương trình Việt Nam Chương trình Mỹ tích hợp
Toán học Công nghệ
Khoa học Nghệ thuật
Tiếng Anh Âm nhạc
Khoa học xã hội Giáo dục thể chất

Reference: