Summer Program 2019
Hè tại WASS – Hè khám phá

Hè tại WASS – Hè khám phá

Dành cho học sinh từ 2 - 12 tuổi
Thời lượng: 5 tuần
Read more...
DU HỌC HÈ CANADA – MỸ

DU HỌC HÈ CANADA – MỸ

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi
Thời lượng: 23 ngày
Read more...
DU HỌC HÈ MỸ

DU HỌC HÈ MỸ

Dành cho học sinh từ 10 - 17 tuổi
Thời lượng: 3 tuần
Read more...
DU HỌC HÈ ÚC

DU HỌC HÈ ÚC

Dành cho học sinh từ 8 - 17 tuổi
Thời lượng: 6 tuần
Read more...