fbpx

Được cấp phép giảng dạy bởi Hội đồng học thuật Bang Tây Úc (School Curriculum and Standard Authority, Western Australia) bao gồm 8 lĩnh vực học tập dành cho học sinh từ mầm non đến lớp 12. Trong đó, các lĩnh vực bao gồm tiếng Anh, Toán và Khoa học tuân theo đúng khung chương trình giảng dạy chung của Úc do ACARA (The Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority) quản lý, các lĩnh vực khác bao gồm Khoa học xã hội và Nhân văn, Giáo dục sức khỏe và thể chất, Công nghệ, Nghệ Thuật và Ngôn ngữ được hiệu chỉnh một phần để phù hợp với học sinh và giáo viên Bang Tây Úc, cũng như học sinh quốc tế.

Các nhóm môn học của chương trình Bang Tây Úc được triển khai xoay quanh 8 kỹ năng thiết yếu nhằm kiến tạo nên những thế hệ học sinh tự tin, năng động, sáng tạo và thông thái. Trong đó, học sinh có khả năng quyết định, tự lập và được trang bị đầy đủ các kỹ năng để trợ thành những công dân chính trực, có khả năng giao tiếp, tôn trọng nền văn hóa các quốc gia, làm việc vì lợi ích chung và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Các kỹ năng được áp dụng trong các môn học bao gồm: Literacy (Ngôn ngữ), Numeracy (Toán số), Information and communication technology (ICT) capability (Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin), Critical and creative thinking (Tư duy phản biện và mang tính sáng tạo), Personal and social capability (Năng lực cá nhân và xã hội), Ethical understanding (Hiểu biết về các giá trị đạo đức), Intercultural understanding (Hiểu biết văn hóa đa quốc gia).

CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ

Các lĩnh vực học tập của Chương trình Song ngữ bao gồm các môn học F-10 sau đây:

English

 • English (Language and Composition)
 • 2 strands: Language, Literacy

Mathematics

 • Mathematics
 • 2 strand: Understanding, Fluency

Science

 • Science
 • (Physics, Chemistry, Biology, Earth and Space)

The Arts

 • Visual Arts
 • Music

Language

 • 6 – 10 French

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Các lĩnh vực học tập của Chương trình Quốc tế bao gồm các môn học F-10 sau đây:

English

 • English (Language and Literature)
 • 3 strands: Language, Literacy and Literature

Mathematics

 • Mathematics
 • 3 strands: Understanding, Fluency, Problem Solving

Science

 • Science
 • Physics, Chemistry, Biology, Earth and Space

Humanities and Social Sciences

 • K – 6: Geography
 • 7 – 10: Economics

The Arts

 • Dance, Music, Visual Arts

Technologies

 • Design and Technologies
 • Digital Technologies

Health and Physical Education

 • Health and Physical Education

Language

 • French
 • Vietnamese

Nội dung các nhóm môn học theo từng cấp lớp có thể được tải xuống tại các biểu tượng dưới đây