chao-mung-cac-ngay-le-quoc-khanh-trong-thang-8

Chào mừng các ngày lễ Quốc khánh trong tháng 8

 

Ngày Quốc khánh luôn là niềm tự hào của mỗi công dân ở mỗi nước. Ngày Quốc khánh đánh dấu sự giành lại độc lập, chủ quyền của mình sau một thời gian dài bị đô hộ, áp bức và bóc lột.

Trong tháng 8 này, Trường Tiểu học và Trung học Tây Úc hân hoan chúc mừng lễ Quốc khánh của ba nước Ấn Độ, Malaysia và Indonesia.

quoc_khanh_india_vi
Quốc khánh Ấn Độ

Ấn Độ tên gọi chính thức là nước Cộng hòa Ấn Độ, là một quốc gia tại Nam Á. Ấn Độ dần bị thôn tính và chuyển sang nằm dưới quyền quản lý của Công ty Đông Ấn Anh từ đầu thế kỷ 18, rồi nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của Anh Quốc từ giữa thế kỷ 19. Ấn Độ trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1947 sau một cuộc đấu tranh giành độc lập dưới hình thức đấu tranh bất bạo động do Mahatma Gandhi lãnh đạo.

quoc_khanh_indonesia_vi
Quốc khánh Indonesia

Indonesia tên chính thức: Cộng hòa Indonesia, là một quốc gia nằm giữa Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Trong hầu hết thời gian của thời kỳ thuộc địa, Hà Lan chỉ kiểm soát vùng đất này một cách lỏng lẻo; chỉ tới đầu thế kỷ 20 Hà Lan mới thực sự kiểm soát toàn bộ vùng đất lãnh thổ Indonesia hiện tại. Cuộc xâm lược và chiếm đóng của Nhật Bản sau đó trong Thế chiến thứ hai đã chấm dứt thời kỳ cai trị của Hà Lan và khuyến khích phong trào độc lập từng bị đàn áp trước đó ở Indonesia. Hai ngày sau khi Nhật Bản đầu hàng tháng 8 năm 1945, Sukarno, một lãnh đạo ảnh hưởng theo chủ nghĩa quốc gia, tuyên bố độc lập và được chỉ định làm tổng thống. Người Hà Lan đã tìm cách tái lập quyền cai trị, và cuộc tranh giành ngoại giao và vũ trang đã chấm dứt vào tháng 12 năm 1949, khi đối mặt với sức ép quốc tế, Hà Lan chính thức công nhận nền độc lập của Indonesia.

bn-malaysia-vi-01 (Copy)
Quốc khánh Malaysia

Malaysia là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Malaysia có nguồn gốc từ các vương quốc Mã Lai hiện diện trong khu vực, và từ thế kỷ 18, các vương quốc này bắt đầu lệ thuộc vào Đế quốc Anh. Các lãnh thổ đầu tiên của Anh Quốc được gọi là Các khu định cư Eo biển. Các lãnh thổ tại Malaysia bán đảo được hợp nhất thành Liên hiệp Malaya vào năm 1946. Malaya được tái cấu trúc thành Liên bang Malaya vào năm 1948, và giành được độc lập vào ngày 31 tháng 8 năm 1957. Malaya hợp nhất với Bắc Borneo, Sarawak, và Singapore vào ngày 16 tháng 9 năm 1963, với từ “si” được thêm vào quốc hiệu mới là Malaysia. Đến năm 1965, Singapore bị trục xuất khỏi liên bang.
<p style=”text-align: right;”><strong>Vũ Thuỷ</strong></p>

Xem thêm

banner-bottom

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.