Accreditation

Một năm sẽ có bao nhiêu đợt đóng học phí?