cam-on-khai-bao-y-te

Cảm ơn (Khai báo Y tế)

Thông tin đã được gửi đi thành công.

Cảm ơn quý phụ huynh đã khai báo y tế. Thông tin khai báo của Quý phụ huynh đã được ghi nhận để hỗ trợ việc phòng chống đại dịch Covid 19.

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.