cam-on-thong-tin-xac-nhan-coffee-talk

Cảm ơn Thông tin Xác nhận (Coffee Talk)

Thông tin xác nhận đã được gửi đi thành công/ The registration information has been sent successfully.

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã đăng ký và hẹn gặp quý Phụ huynh vào buổi Coffee Talk vào ngày 17/04/2021./ Coffee Talk will be held on 17/09/2022 in the morning at 43 Nguyen Thong Campus.

* Phụ huynh tham dự vui lòng gửi xe tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng, 24 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.