cam-on-thong-tin-xac-nhan-coffee-talk

Cảm ơn Thông tin Xác nhận (Coffee Talk)

Thông tin xác nhận đã được gửi đi thành công.

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã đăng ký và hẹn gặp quý Phụ huynh vào buổi Coffee Talk vào ngày 17/04/2021.

* Phụ huynh tham dự vui lòng gửi xe tại Trường Tiểu học Kỳ Đồng, 24 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc với chúng tôi.

scroll-to-top