Ban Giám Hiệu

Thầy Stephen Zahra

Hiệu trưởng khối Trung học chương trình quốc tế
Điều phối viên chương trình bang Tây Úc

 • Chứng chỉ Quản lý Chiến lược và Sáng tạo, Mỹ
 • Hiệp hội các Nhà Quản lý, Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục Trung học cơ sở: Toán và Khoa học, Đại học New England, Armidale
 • Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL TESOL
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • Hoàn thành chương trình nghiên cứu toán học Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2018)
 • Hoàn thành chương trình quản trị học bậc Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2018)
 • Hoàn thành chương trình điều phối bậc Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2019)
 • Hoàn thành chương trình Toán học: Phân tích và cách Tiếp cận, Bậc 1 (2019)
 • Hội thảo về phương pháp hỗ học sinh bậc K-10 EAL/D chương trình Tú Tài Bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về phương pháp cải thiện kết quả học tập của học sinh lớp 11 chương trình EAL/D, và học sinh lớp 12 chương trình ATAR tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về chương trình Toán học bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong suốt chương trình Tú Tài quốc tế tại Đông Nam Á (2019)
 • Hội thảo Diễn đàn giáo dục bậc cao chương trình IB (2019)
 • Là một giáo viên dạy Toán, tôi luôn nhắc nhở các học sinh: “Hãy học Toán bằng cách làm bài chứ không phải chỉ ngồi xem”

Cô Trần Thị Tố Như

Phó hiệu trưởng khối Tiểu học chương trình Việt Nam
Trưởng phòng Học vụ Hệ thống trường Tây Úc

 • Chứng chỉ Thiết kế và Quản lý các Hệ thống Đào tạo, Mỹ
 • Học viện Quản lý và Công nghệ Quốc tế Mỹ
 • Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ
 • Cử nhân Ngữ văn, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
 • Chứng chỉ Sư phạm, trường Đại học Xã hội Nhân văn TP.HCM
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • Hoàn thành chương trình phương pháp học tiếng Anh trong chương trình Tú Tài Quốc Tế, Bậc 3 (2019)
 • Hoàn thành chương trình ngôn ngữ A: Văn học Việt Nam, Bậc 1 & 2 (2019)
 • Hội thảo về phương pháp hỗ học sinh bậc K-10 EAL/D chương trình Tú Tài Bang Tây Úc tại Malaysia (2019)
 • Hội thảo về phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong suốt chương trình Tú Tài quốc tế tại Đông Nam Á (2019)
 • “Đừng giới hạn sự học hỏi của một đứa trẻ từ những gì bạn biết, bởi đứa trẻ đó được sinh ra ở một thời điểm khác bạn” – Rabindranath Tagore.

Cô Võ Thị Hữu Hạnh

Hiệu trưởng khối Mầm non chương trình Việt Nam

 • Khóa Dạy trẻ khả năng đọc viết tự nhiên
 • Học viện Giáo dục Quốc tế Mỹ
 • Cử nhân Sư phạm Mầm non, trường Đại học Sài Gòn
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • Hoàn thành chương trình đào tạo lớp Quản lý giáo dục, trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương TP.HCM
 • Hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn của Hiệp hội Mầm non Hoa Kỳ
 • Hoàn thành chương trình Phương pháp học thông qua các hoạt động thể chất bậc Tiểu học, Bậc 3 (2019)
 • “Sự giáo dục không chỉ đơn giản đến từ công viêc giảng dạy, mà còn đến từ cuộc sống”.

Cô Lê Thị Hương Thủy

Hiệu phó Khối THCS và THPT chương trình Việt Nam

 • Cử nhân anh văn – ĐH sư phạm Huế
 • Cao cấp chính trị và Quản lý hành chánh nhà nước
 • Chứng chỉ khóa Hiệu trưởng THCS
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • 15 năm công tác quản lý giáo dục trường công lập
 • “Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung”. – Helen Keller

Cô Cao Thiên Ái Nương

Trưởng Phòng Học vụ

 • Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam
 • Chứng chỉ Sư phạm về giảng dạy khối Trung học và Đại học, Đại học Sư phạm
 • Chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa học Phát triển chương trình và Đánh giá, Đại học Houston (2015)
 • Chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa học Quản lý Giáo dục trong thời đại mới của Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.HCM (2016)
 • Báo cáo đề tài nghiên cứu về Sự chủ động trong học tập tại Hội nghị MELTA International thứ 27th với chủ đề ‘Changing the Game: English Language in Education 4.0’ tại Johor Bahru, Malaysia (2018)
 • Báo cáo đề tài nghiên cứu về “Correction in Speaking Activities” tại CamTESOL 2019, Cambodia (2019)
 • Tham dự Hội thảo về đầu vào tiếng Anh của các trường đại học tại Đại học Bách khoa Hong Kong, Hong Kong (2017)
 • Tham dự Hội thảo về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Học thuật của British Council (2018)
 • Trải nghiệm thực tế chương trình Sinh viên Quốc tế tại Đại học Kỹ thuật Nanyang NTU, Singapore (2019)
 • Tham gia Tập huấn Nghiên cứu và Giảng dạy xuất sắc tại VinUni, Hà Nội (2019)
 • “Việc cung cấp kiến thức sẽ vô giá trị nếu thiếu thực hành” Anton Chekhov

Thầy Trần Quốc Bảo

Trợ lý Tổng Hiệu trưởng
Điều phối viên Chương trình IBDP

 • Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên Nước, Viện Giáo dục UNESCO-IHE, Hà Lan
 • Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh TESOL, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Việt Nam
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)
 • Hoàn thành khóa học nghiên cứu nguyên lý về kiến thức trong chương trình Tú tài Quốc tế, Bậc 1 (2017)
 • Hoàn thành khóa học cố vấn Tú tài Quốc tế, Bậc 1 (2018)
 • Hoàn thành chương trình điều phối bậc Tú Tài Quốc Tế, Bậc 1 (2018) & Bậc 2 (2019)
 • Hội thảo về phương pháp cải thiện kết quả học tập của học sinh lớp 11 chương trình EAL/D, và học sinh lớp 12 chương trình ATAR tại Malaysia (2019)
 • Giải đấu các nhà tranh biện vòng loại thế giới tại Sydney và vòng loại vô địch tại Yale (2019)
 • Hội thảo về phát triển kỹ năng tự học cho học sinh trong suốt chương trình Tú Tài quốc tế tại Đông Nam Á (2019)
 • Hội thảo các giáo viên đạt giải Nobel 2019: Biến đổi khí hậu thay đổi cuộc sống (Thụy Điển)
 • “Cốt lõi của việc giáo dục là việc trang bị khả năng tự học cho học viên”.

Cô Catherine Koch

Trợ lý Tổng hiệu trưởng

 • Chứng chỉ dạy tiếng Anh TEFL TESOL
 • Cử nhân Mỹ thuật, Đại học York, Canada
 • Cử nhân Sư phạm, Đại học Tây Ontario, Canada
 • Hoàn thành khóa học vai trò của thủ thư chương trình Tú tài Quốc tế, Bậc 3 (2017)
 • Giải đấu các nhà tranh biện vòng loại thế giới tại Sydney và vòng loại vô địch tại Yale (2019)
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc Tế Úc (AEI)